info@pharmagate.co.uk
+44 20 8343 6029

დებულება კონფიდენციალურობის შესახებ

 

2018 წლის 25 მაისს ჩვენ განვაახლეთ წინამდებარე დებულება კონფიდენციალურობის შესახებ, რათა მონაცემთა სუბიექტისთვის წარმოგვედგინა დამატებითი ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგლამენტის («რეგლამენტი») შესაბამისად.

 

ბოლო განახლება: 2018 წლის 25 მაისი

 

კონფიდენციალურობის შესახებ წინამდებარე დებულების მოქმედების სფერო:

კომპანია ფარმგეიტი ზრუნავს თქვენი კონფიდენციალურობის შესახებ და განზრახული აქვს გაგაცნოთ ის, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვამჟღავნებთ მიღებულ ინფორმაციას. ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ინტერესსკომპანიის მიმართ და გვსურს, გაცნობოთ თქვენი პირადი მონაცემების დაცვის უსაფრთხოების შესახებ ჩვენი ვებ-საიტით სარგებლობის შემთხვევაში. ჩვენ მკაცრად ვიცავთ რეგლამენტის ახალ მოთხოვნებს.

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ:

ჩვენი კომპანია იყენებს ორ ხერხს, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას ინტერნეტიდან:

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ თქვენი თანხმობით

— პერსონალური მონაცემები: თქვენ შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებ-საიტს ისე, რომ არ წარმოადგინოთ არანაირი პირადი მონაცემი. ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ თქვენი პირადი მონაცემები (მაგალითად, სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ა.შ.), მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი თანხმობით. ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ინფორმაცია ჯანმრთელობის შესახებ, რომელსაც თქვენ წარმოგვიდგენთ ჩვენ, ჩვენს კითხვებზე და ფორმებზე პასუხის გაცემისას. ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევაგროვოთ პირადი ინფორმაცია საიტზე რეგისტრაციის ფორმის მეშვეობით, პრეპარატზე არასასურველი რეაქციის ან მისი ეფექტურობის არარსებობის შესახებ შეტყობინების შემთხვევაში.

—ინფორმაციის მოცულობა: ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ ვშლით პირადმონაცემებს ისე, რომ ამავე დროს ვინახავთ დამუშავებული ინფორმაციისსაერთო მაჩვენებელს. ასეთი ინფორმაცია ერთიანდება ჩვენთვის სასარგებლო ანონიმური სტატისტიკური მონაცემების შესაქმნელად (მაგალითად, საიტზე შემსვლელების რაოდენობის, ინტერნეტის მომსახურების მიმწოდებლის გამავალი დომენური სახელის), რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქტები და მომსახურება.

ინფორმაცია,რომელიც მუშავდება ავტომატურად:

ჩვენი კომპანია, სანდო პროვაიდერებთან ერთობლივად, ავტომატურად ვიღებთ გარკვეულ ინფორმაციას ვებ-საიტის ანელექტრონული წერილებისმეშვეობით კომუნიკაციის გზით. თქვენს მიერ გამოყენებული ავტომატური ტექნოლოგიები და სერვისები შეიძლება მოიცავდნენ, მაგალითად, ლოგ-ფაილებს/ვებ-სერვერის IP-მისამართებს, cookie, ვებ-შუქურებს, ასევე კონტენტის სხვა მოწყობილობებს და ინსტრუმენტებს.

— ლოგ-ფაილები/ IP-მისამართები. IP-მისამართი— ეს არის ნომერი, რომელიც ენიჭება თქვენს კომპიუტერს ყოველ ჯერზე, როდესაც თქვენ იღებთ ინტერნეტთან წვდომას. მთელი კომპიუტერული იდენტიფიკაცია ინტერნეტში ხორციელდება IP-მისამართის მეშვეობით, რომელიც საშუალებასაძლევს კომპიუტერებს და სერვერებს ამოიცნონ ერთმანეთი და დაამყარონ კომუნიკაცია. ჩვენ ვაგროვებთ IP-მისამართებს სისტემის ადმინისტრირებისთვის და წარვუდგენთ ინფორმაციის კრებულს პარტნიორებს, საქმიან პარტნიორებს და/ან მიმწოდებლებს საიტის პროდუქტიულობის და მისი მუშაობის ანალიზის ჩასატარებლად.

— cookie ფაილი წარმოადგენს ინფორმაციის ნაწილს, რომელიც ავტომატურად თავსდება თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე გარკვეულ ვებ-საიტებზე წვდომისას. Cookie სერვერზე თქვენი ბრაუზერის იდენტიფიცირებას ახდენს. Cookie-ფაილები საშუალებას გვაძლევენ შევინახოთ ინფორმაცია სერვერზე, რათა საიტის გამოყენება მაქსიმალურად მოსახერხებელი გახდეს, ჩატარდეს მისი მწარმოებლურობის ანალიზი. ვებ-ბრაუზერების უმრავლესობა აწყობილია cookie ფაილების მიღებაზე, მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ ჩამოყაროთ ასეთი აწყობები. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ასეთ შემთხვევაში, ჩვენი საიტის ზოგიერთი ფუნქციის გამოყენებამ სათანადო სახით შეიძლება ვერ იმუშაოს.

— ვებ-შუქურები. ზოგიერთ ვებ-გვერდზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ «ვებ-შუქურები», რომელთა ფუნქციაც ვებ-საიტების ეფექტურობის ანალიზში მდგომარეობს, ზომავს რა, მაგალითად, საიტზე შემომსვლელთა რაოდენობას ან იმ შემომსვლელთა რაოდენობას, რომლებმაც საიტის გარკვეულ ოფციას დააჭირეს.

— ვებ-შუქურები, cookie ფაილები და თვალის მიდევნების სხვა ტექნოლოგიებს არ შეუძლიათ ავტომატურად მიიღონ თქვენი პერსონალურიმონაცემები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც თქვენ ნებაყოფლობით აგზავნით საკუთარ პირად ინფორმაციას, მაგალითად, რეგისტრაციის ანელექტრონული წერილების გაგზავნისას. ასეთ შემთხვევაში ზემოხსენებული ტექნოლოგიების გამოყენება შეიძლება თქვენს მიერ ვებ-საიტების და/ან ინტერაქტიური ელექტრონული წერილების გამოყენების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის წარმოსადგენად მათი ეფექტურობის ამაღლების მიზნით.

— დანართები: ჩვენს საიტს შეუძლია მომსახურების გაწევა გარე დანართების და კონტენტის ინსტრუმენტების მეშვეობით, როგორიცაა Google Maps. მათი გამოყენების პირობით, ამგვარი დანართები შეძლებენ ავტომატურად მიიღონ ინფორმაციის გარკვეული ტიპები, როდესაც თქვენ ურთიერთქმედებთ ჩვენთან ჩვენს საიტებზე (მაგალითად, ადგილმდებარეობის განსაზღვრა). ჩვენი საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებ-საიტებზე, რომლებიც ჩვენ არ გვეკუთვნის. კომპანიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა სხვა ვებ-საიტების კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან საქმიანობაზე.

როგორ ვიყენებთ ჩვენ ინფორმაციას:

ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს შემდეგი მიზნებისთვის: რომ წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია ან კომპანიის საქმიანობის, პროდუქტების ან მომსახურების შესახებ; რომ გიპასუხოთ თქვენ კითხვებზე და სხვა უკუკავშირის ფორმები; საიტზე cookie ფაილების ან ანალოგიური ტექნოლოგიების განსათავსებლად; ჩვენი კანონიერი და საქმიანი ინტერესების განსახორციელებლად, კერძოდ: ჩვენი ვებ-საიტის გამოყენებისგაანალიზებითვის, რათა მუდმივად გაუმჯობესდეს კონტენტი და ჩატარდეს ეფექტურობის შეფასება, კლიენტებთან კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად მოხდეს ჩვენი ვებ-საიტის გამოყენების ოპტიმიზაცია და ადაპტაცია; რომ შეესაბამებოდეს კანონმდებლობის, ნორმატიული რეგულირების, ფარმაკოზედამხედველობის მოთხოვნებს და შეინარჩუნოს თანამშრომლობა სახელმწიფო ორგანოებთან;

პერსონალური მონაცემების გადაცემა:

კომპანიას შეუძლია თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება მიმღების შემდეგი კატეგორიებისთვის (ყველა შემთხვევაში, პერსონალურ იმონაცემების გამჟღავნება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ კომპანის მიერ საკუთარი მოვალეობების შესრულების მიზნით):

 

 • ჩვენს თანამშრომლებს (შტატიანი თანამშრომლების და მოწვეული კონსულტანტების, სპეციალისტების ჩათვლით), რომელნიც დაკავშირებულნი არიან სახელშეკრულებო ვალდებულებებით შეინახონ თქვენი პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალურად და სათანადო წესით;
 • სხვა კომპანიებს ფარმგეიტის კომპანიათა ჯგუფში მთელ მსოფლიოში;
 • მესამე პირებს, რომლებსაც შეუძლიათ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავება კომპანია ფარმგეიტის სახელით და რომელნიც დაკავშირებულნი არიან სახელშეკრულებო ვალდებულებებით შეინახონ თქვენი პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალურად და სათანადო წესით;
 • სახელმწიფო ორგანოებს, მარეგულირებელ ორგანოებს და სამართალდამცავი ორგანოების თანამდებობის პირებს გამოყენებადი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
 • მონაცემთა უსაფრთხოება:

 

ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხოების ტექნიკურ და საორგანიზაციო ზომებს თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად მართლსაწინააღმდეგო გამოყენების, დაკარგვის, განადგურების ან უცხო პირების წვდომისგან. ჩვენი უსაფრთხოების ზომები შეესაბამება თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

თქვენი უფლებები:

რეგლამენტი იძლევა რიგ უფლებებს პერსონალური მონაცემების მიმართ, რომლებიც ეხება მათი დამუშავების სუბიექტებს, რომელთა რიცხვშიცაა:

 

 • ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება შენახული პერსონალური მონაცემების შესახებ;
 • არაზუსტი მონაცემების შესწორების უფლება;
 • კლიენტის იმ მონაცემების წაშლის უფლება, რომელთა შენახვის ვადაც ამოიწურა;
 • მონაცემების დამუშავებაზე შეზღუდვის მოთხოვნის უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების დამუშავების ან მისი წესის ნებისმიერ დროს გასაჩივრების უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების მესამე პირისთვის გადაცემის უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების შენახვის, დამუშავების ან გადაცემის მიმართ არსებული ნებართვის გაუქმების უფლება.

 

წინამდებარე შეტყობინების შესწორებები:

ჩვენ შეგვიძლია პერიოდულად განვაახლოთ ეს შეტყობინება კონფიდენციალურობის შესახებ უსაფრთხოების პოლიტიკის შიდა წესების ცვლილების კვალდაკვალ. ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ გამოვაქვეყნოთ შეცვლილი ინფორმაცია ჩვენი საიტის მეშვეობით ან სხვა წესით, რათა გაცნობოთ ნებისმიერი არსებითი ცვლილების და/ან განახლების შესახებ.

უკუკავშირი:

თუ თქვენ გაგაჩნიათ კითხვები წინამდებარე შეტყობინების ან კომპანია ფარმგეიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიმართ, თუ შეიძლება,დაგვიკავშირდით,უკუკავშირის ფორმის გამოყენებით.

 

 

 

We use cookies to ensure our website works properly and to collect statistics about users in order for us to improve the website